25 χρόνια εμπειρίας

Από το 1990 δραστηριοποιούμαστε ανελλιπώς στον τομέα τον θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, ακολουθώντας πιστά τη πρόοδο της τεχνολογίας δοκιμάζοντας, ελέγχοντας, και εφαρμόζοντας νέα προϊόντα και τεχνικές.

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σπίτι σας ή σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις

Βγες Κερδιμένος

Εξοικονόμισε ενέργεια και συνεπώς χρήματα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλεις σε ένα καθαρότερο περιβάλλον!

Ενημέρωση

Ενημερώσου για την κατάσταση του Φωτοβολταϊκού σου συστήματος άμεσα από τον λογαριασμό σου.

Γιατί να βάλεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα

  • Δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη, είναι παντού και δεν στοιχίζει τίποτα
  • Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη
  • Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: 20-30 χρόνια λειτουργίας

Καταναλωτικά προϊόντα

Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός φωτισμός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως μικροί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φανοί κ.ά.

Αυτόνομα συστήματα

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται για:Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών. Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού. Συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ. Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού. Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κλπ. Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψ ύξη αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων κλπ.

Μεγάλα Φ/Β Συστήματα

Η κατηγορία αυτή αφορά Φ/Β σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 50kWp έως μερικά MWp, στους οποίους η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο.

Διασυνδεδεμένα Φ/Β Συστήματα – Οικιακός Τομέας

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν Φ/Β συστήματα τυπικού μεγέθους 1,5kWp έως 20kW, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών και τροφοδοτούν άμεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου, η δε πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, η κατηγορία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β συστημάτων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι:

Συγχρονισμός ψυκτικών φορτίων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγίστη παραγόμενη ισχύ από τα Φ/Β.

Αποφυγή χρήσης γης για την εγκατάσταση.

Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.