Σήμερα συμμετέχουμε με ποσοστό 50% στις:
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
B.B. ENERGY E.E.