Ο Φ/Β σας σταθμός συνδέθηκε με τη ΔΕΗ!
Τί γίνεται μετά?

Πώς θωρακίζεις την επένδυση σου από τα στοιχεία της φύσης και τη φθορά του χρόνου ;

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και τη διασύνδεση ενός σταθμού, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση συντήρησης και επισκευή της μονάδας για όλη (καθ΄ όλη) τη διάρκεια ζωής της.

Στην περίπτωση αυτή , η Φ/Β εγκατάσταση παρακολουθείται σε καθημερινή βάση μέσω των συστημάτων τηλεμετρίας από το κέντρο ελέγχου της Υδροτεχνικής με αποτέλεσμα την άμεση πληροφόρηση ,εντοπισμό ,και επίλυση των προβλημάτων, είτε εξ’ αποστάσεως, είτε με επίσκεψη του εξειδικευμένου προσωπικού μας στον Φ/Β σταθμό , εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.