Υπηρεσίες Καθαρισμού

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση περιοδικών καθαρισμών (πλύσιμο) των Φ/Β πλαισίων με αποκλειστική χρήση απιονισμένου νερού που επεξεργαζόμαστε  με την σύγχρονη κινητή μονάδα επεξεργασίας νερού που διαθέτουμε και με χρήση ειδικών λεπτό ινών βουρτσών, που δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια των πλαισίων.

Το απιονισμένο νερό είναι απαραίτητο ώστε να μην δημιουργούνται σε στερεή μορφή  άλατα με την εξάτμιση του νερού στις θερμές επιφάνειες των πάνελ και να επικολλιούνται στην επιφάνεια των πάνελ  με αποτέλεσμα την σταδιακή θόλωση και μείωση τις διαπερατότητας του γυαλιού.

Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη της θερμοκρασιακές μεταβολές ώστε να αποφεύγοντες απότομα θερμοκρασιακά πλήγματα των  πλαισίων αποτρέποντας τη δημιουργία διαύλων αέρα στο εσωτερικό τους ή ακόμα και ενδεχόμενη θραύση τους.

Προγραμματισμένος καθαρισμός τον πάνελ 6 φορές ετησίως.
Έκτακτος καθαρισμός τον πάνελ όποτε απαιτηθεί (μετά από λασποβροχή).

Μονάδα επεξερασίας νερού

Μονάδα επεξερασίας νερού

Το νερό περνάει μέσα από τη μονάδα επεξεργασίας η οποία περιέχει στρώματα  ρητίνης ανταλλαγής ιόντων. Τα μεταλλικά άλατα, κυρίως ασβεστίου, μαγνησίου και καλίου, παραμένουν στη φιάλη και το καθαρό νερό οδηγείτε προς τη δεξαμενή αποθήκευσης και από εκεί με την αντλία ψεκασμού οδηγείτε στις ειδικές βούρτσες καθαρισμού.

Με το σύστημα επεξεργασίας νερού  πετυχαίνουμε την επί τόπου μετατροπή του νερού δικτύου σε καθαρό απιονισμένο νερό. Το  απιονισμένο νερό, λόγω των φυσικών του χαρακτηριστικών, έχει πολύ μεγάλη ικανότητα καθαρισμού.

Η φύση επιδιώκει πάντα να εξισορροπεί τη θερμοκρασία, την πίεση και τη συγκέντρωση σε κάθε υγρό.

Το φιλτραρισμένο νερό, εξερχόμενο από την μονάδα επεξεργασίας, έχει χάσει την προαναφερθείσα ισορροπία του με αποτέλεσμα να έχει την τάση να επιστρέψει στην προηγούμενη ισορροπία, η οποία ήταν η ανάμιξή του με ξένα σωματίδια. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε “απορρυπαντικό” το οποίο αφαιρεί ακόμα και ισχυρούς ρύπους όπως τα περιττώματα των πτηνών. Παρόλα αυτά η ποιότητα καθαρισμού του απαλλαγμένου από μεταλλικά στοιχεία νερού έχει και τα όριά της.

Το απιονισμένο νερό έχει πολύ υψηλή ποιότητα διαβροχής, ψεκάζεται ομοιόμορφα παντού. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι στεγνώνει χωρίς να αφήνει στίγματα ή ραβδώσεις ακόμα και όταν πλένουμε με πλήρη ηλιοφάνεια με αποτέλεσμα η σκόνη που μεταφέρεται από τον άνεμο να μην κολλάει πάνω στο καθαρή λεία επιφάνια  αλλά να γλιστρά και να φεύγει.