Γιατί είναι αναγκαία η παρακολούθηση και συντήρηση του Φ/Β  σταθμού;

Η παρακολούθηση της επι τόπου επιθεώρησης και συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύουν τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας  του.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επένδυση όχι μόνο σε επίπεδο επέμβασης και αποκατάστασης μιας  ενδεχόμενης δυσλειτουργίας  αλλά και σε επίπεδο πρόληψης μεταγενέστερων βλαβών και απωλειών εσόδων.
Η Υδροτεχνική έχει δημιουργήσει ελαστικά πακέτα συντήρησης, μέσω των οποίων διασφαλίζει:

1) Συνεχή παρακολούθηση προστασία και πρόληψη βλαβών του σταθμού.
2) Πρόληψη δυσλειτουργιών.
3) Μεγιστοποίηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση των εσόδων σας από την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος.
4) Εγγυημένη απόδοση συστήματος.
5) Αύξηση της απόδοσης του συστήματος σας διατηρώντας τα πάνελ πάντα καθαρά.
6) Άμεση ανταπόκριση ρύθμιση ή αποκατάσταση.
24ωρη παρακολούθηση
Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης της Υδροτεχνικής , συνδέουμε  υποχρεωτικά το  Φ/Β σταθμό  με ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης σε εικοσιτετράωρη βάση ώστε να είναι δυνατός ο εξ ‘αποστάσεως  έλεγχός του 365 ημέρες το χρόνο. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος παρατηρείται, εντοπίζεται, καταγράφεται και αναφέρεται προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα.
Καθαρισμός Πάνελ

Επιπλέον, παρέχεται πλύσιμο των πάνελ με απιονισμένο νερό  για την αποφυγή  επικάθησης αλάτων προκειμένου να μην επηρεάζεται η απόδοση του συστήματος σας σε βάθος χρόνου. Με τη συχνή πλύση των πάνελ  αυξάνουμε την απόδοση του Φ/Β σταθμού 10-15%.

Πάντα στη διάθεσή σας
Ένας  εξειδικευμένος τεχνικός μας βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση  σας ελέγχοντας και πληροφορώντας σας (από την  ιστοσελίδα μας ή με e mail) σε καθημερινή  βάση. Το  μόνιμο σύστημα παρακολούθησης της εταιρεία μας μπορεί να  εξασφαλίζει στους τεχνικούς της εταιρίας  μας και στο πελάτη  μας έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για κάθε τεχνικό θέμα καθώς και την άμεση τεχνική παρέμβαση εξ αποστάσεως.

H Υδροτεχνική έχει αναπτύξει και σας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες  συντήρησης, ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο και να δημιουργήσουμε ένα πακέτο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δικού σας Φ/Β σταθμού.