Βάρδας Ιωάννης

Εργοδηγός θερμοϋδραυλικών έργων.

Βάρδας Εμμανουήλ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Βάρδας Γεώργιος

Μηχανικός Αεροσκαφών

Βάρδας Νικόλαος

Αρχιτεχνίτης θερμοϋδραυλικών έργων

Κριθαράκης Εμμανουήλ

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος