Kάθε Φ/Β σταθμός αποδίδει χρήματα στον ιδιοκτήτη του για είκοσι χρόνια!

Για να εξασφαλιστεί αυτό, πρέπει η εγκατάσταση να παράγει απρόσκοπτα το μέγιστο της απόδοσης της.

Κάθε λεπτό που μένει ανενεργή, ολόκληρη ή μέρος της εγκατάστασης, χάνονται χρήματα.

Ιδιαίτερα στης  μέρες μας που οι επενδυτές στον κλάδο των ΑΠΕ βάλλονται από την αθέτηση των συμβολαίων που υπεγράφησαν με την ΔΕΗ  μειώνοντας μονομερώς τις τιμές πώλησης, ένας Φ/Β σταθμός επιβάλλεται να λειτουργεί ομαλά και να αποδίδει τα μέγιστα προκείμενου να παραμένει η επένδυση σε θετικό οικονομικό επενδυτικό πρόσημο.

Ένας Φ/Β σταθμός συνδέεται άρρηκτα με δύο παραμέτρους, την συντήρηση (ενεργητική και παθητική) αλλά και την συνεχή παρακολούθηση για  άμεση ανταπόκριση σε κάθε πρόβλημα.

Συνεπώς, η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι μια αναγκαία  και μικρή επένδυση συγκρινόμενη με το κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ του συνολικού κόστους ενός  φωτοβολταϊκου σταθμού.

Η εταιρία μας μέσα από τους ιδιόκτητους Φ/Β σταθμούς που διαθέτει  έχει αποκτήσει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που απαιτείται  και καθιερώθηκε  καινοτόμος στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στόχος  μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας  στον επενδυτή/παραγωγό προλαμβάνοντας πιθανές μελλοντικές δυσλειτουργίες της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση χρηματικές απώλειες.

Για το λόγο αυτό, η Υδροτεχνική έχει δημιουργήσει και προσφέρει τις παρακάτω  βασικές υπηρεσίες   συντήρησης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών / παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Βασικό πακέτο συντήρησης

Στο  βασικό πακέτο  συντήρησης  που παρέχουμε συμπεριλαμβάνονται η παρακάτω υπηρεσίες ανάλογα με της ανάγκες του πελάτη :

Διαρκή τηλεπαρακολούθηση της εγκατάστασης

Διαρκή τηλεπαρακολούθηση της εγκατάστασης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του Φ/Β σταθμού σας

Η Υδροτεχνική διαθέτει μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τηλεμετρική παρακολούθηση, λήψη σφαλμάτων μέσω του ιδιωτικού ασύρματου δικτύου που διαθέτη και μέσω GSM όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Διαγνωστικός έλεγχος
Η εταιρία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση διαγνωστικών θερμογραφικών ελέγχων σε Φ/Β εγκαταστάσεις από το ιδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, μ ε στόχο την διάγνωση προβλημάτων.

Κάποια από τα προβλήματα αναγράφονται παρακάτω:

Α) Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος των Φ/Β καθορίζεται από το φωτοβολταϊκό ‘’panel’’ που παράγει λιγότερο. Αυτό θα πει ότι, όταν ένα ‘’panel’’ έχει μειωμένη παραγωγή λόγο προβλήματος, κακοτεχνίας, σφάλματος κλπ. θα έχει ως αποτέλεσμα να ελαττώσει και την παραγωγή των υπολοίπων εν σειρά συνδεμένων ‘’panel’’. Το προβληματικό ‘’panel’’ είναι δυνατό να εντοπιστεί με τον θερμογραφικό έλεγχο και στην συνέχεια να αντικατασταθεί.

Β) Η διαπίστωση και πρόληψη του φαινόμενου PID, συσχετίζοντας τη θερμογραφεία με τά αποτελέσματα μετρήσεων από Megger test.

Γ) Γενικότερα η ανομοιομορφία στην θερμοκρασία δεν είναι επιθυμητή.

Εργασίες προληπτικής συντήρησης
Α) Εξαμηνιαίο καθαρισμό όλου του εξοπλισμού

Β) Ετήσια θερμογράφηση εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα (αφορά κυψέλες πλαισίων, συνδέσμους , junction boxes πλαισίων, inverters, ηλεκτρολογικοί πίνακες, Μ/Σ και άλλα)

Γ) Εξαμηνιαία λίπανση κινούμενων μερών

Δ) Εξαμηνιαία αντισκωριακή προστασία

Ε) Εξαμηνιαία μυοκτονία και χλοοκοπή εφόσον κριθεί αναγκαίο

Άμεση παρέμβαση εντός 24 ωρών

Άμεση παρέμβαση εντός 24 ωρών για:

Α) Αποκατάσταση τυχών βλαβών,

Β) Απαραίτητες διαγνωστικές μετρήσεις και Ρύθμισης.

Γ) Επικοινωνία με τους κατασκευαστές για προμηθεία απαραίτητων υλικών.

Δ) Εργασίες τεχνικής υποστήριξης.

Συνεργαζόμενος ο κάθε επενδυτής μαζί μας απολαμβάνει:

Α) Μεγιστοποίηση των εσόδων από τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
Β) Αύξηση απόδοσης του συστήματος λόγω καθαρισμού της επιφάνειας των πλαισίων
Γ) Άμεση ανταπόκριση και τεχνική επέμβαση
Δ) Παρακολούθηση της παραγωγής και σύγκριση με τη μέγιστη θεωρητική αποδοσης.